Προληπτική Ιατρική & Παθήσεις: Νοσήματα – Παράγοντες Κινδύνου

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ


Εξειδικευμένος έλεγχος και παρακολούθηση ασθενών με Πνευμονική Υπέρταση

Η Πνευμονική Υπέρταση (ΠΥ) είναι παθοφυσιολογική κατάσταση, κατά την οποία η υπερτροφία των λείων μυικών ινών και των ενδοθηλιακών κυττάρων του πνευμονικού αγγειακού δικτύου οδηγεί σε αύξηση των πνευμονικών αγγειακών αντιστάσεων, σε διάταση και δυσλειτουργία της δεξιάς κοιλίας και δεξιά καρδιακή ανεπάρκεια. Η οριστική διάγνωση τίθεται με τον δεξιό καρδιακό καθετηριασμό, ο οποίος είναι απαραίτητος και για την ένταξη του ασθενή σε κάποια από τις κατηγορίες ταξινόμησης.

Υπάρχουν πολλές κατηγορίες ταξινόμησης ΠΥ. Είναι ιδιαίτερης σημασίας η σωστή ταξινόμηση του ασθενή, καθώς αυτό θα καθορίσει την περαιτέρω θεραπεία. Η σπάνια μορφή της Ιδιοπαθούς Πνευμονικής Αρτηριακής Υπέρτασης είναι η μορφή της ΠΥ με κακή πρόγνωση και πρέπει να διαγιγνώσκεται έγκαιρα, ώστε να γίνεται νωρίς η έναρξη της θεραπείας. Η συνηθέστερη μορφή ΠΥ είναι η συσχετιζόμενη με νοσήματα αριστερής καρδιάς, όπως μια βαλβιδοπάθεια ή καρδιακή ανεπάρκεια, η οποία αντιμετωπίζεται με τη θεραπεία της νόσου της αριστερής καρδιάς, δηλαδή του συγκεκριμένου καρδιολογικού προβλήματος.


Ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δίνεται από τον ιατρό σε ασθενή με δύσπνοια, για την υποβολή του σε αξιόπιστο υπερηχοκαρδιογράφημα, με το οποίο θα αναδειχθεί η πιθανότητα ύπαρξης πνευμονικής υπέρτασης, νόσημα που διαλάθει συχνά της διάγνωσης, η οποία τίθεται συνήθως στα 4 χρόνια από την εμφάνιση των συμπτωμάτων. Η καθυστέρηση της διάγνωσης όμως, οδηγεί σε καθυστέρηση της έναρξης της θεραπείας και δυστυχώς, η θνητότητα στην Πνευμονική Αρτηριακή Υπέρταση χωρίς φαρμακευτική αγωγή, σημειώνεται στις καταγραφές ασθενών στην Ευρώπη στο 50% στα 3 χρόνια. Δηλαδή οι μισοί ασθενείς αποβιώνουν στα τρία χρόνια αν δεν λάβουν θεραπεία, ενώ αν λάβουν φάρμακα, θα ζήσει περί τα 7 έτη το 66% των ασθενών.

Η Χρόνια Θρομβοεμβολική Πνευμονική Υπέρταση (Chronic Thromboembolic Pulmonary Hypertension-CTEPH) αποτελεί μια μορφή πνευμονικής υπέρτασης, όπου στενώσεις ή αποφράξεις των πνευμονικών αρτηριών, λόγω κυρίως οργανωμένων θρόμβων, προκαλούν αύξηση στις πνευμονικές αγγειακές αντιστάσεις, οδηγώντας σε δυσλειτουργία της δεξιάς κοιλίας, δεξιά καρδιακή ανεπάρκεια και θάνατο. Σήμερα, στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στο Ωνάσειο Κ/Χ Κέντρο υπάρχει ειδική επεμβατική θεραπεία αντιμετώπισης της νόσου.

Τα κύρια συμπτώματα της ΠΥ μπορούν να εμφανιστούν σε πολλές διαφορετικές παθολογικές οντότητες (κυρίως αναπνευστικά νοσήματα), αποτελώντας τον κύριο λόγο καθυστέρησης της διάγνωσης. Στα αρχικά στάδια της νόσου, εμφανίζεται δύσπνοια προσπαθείας, μειωμένη ικανότητα προς άσκηση και εύκολη κόπωση. Με την πρόοδο της νόσου όμως, τα συμπτώματα επιδεινώνονται και εμφανίζονται σε μικρή προσπάθεια ή σε ηρεμία. Σε προχωρημένα στάδια ή σε περίπτωση επιβάρυνσης της λειτουργικότητας της δεξιάς κοιλίας, δύναται να εμφανιστούν σημεία δεξιάς καρδιακής ανεπάρκειας, στηθάγχη ή συγκοπή.

Η συνεργασία των ειδικών ιατρών πνευμονικής υπέρτασης με τους θεράποντες των ασθενών για την υποκείμενη νόσο που προάγει την πνευμονική υπέρταση, όπως ένα ρευματικό νόσημα, είναι μείζονος σημασίας, καθώς ο ασθενής πρέπει να παρακολουθείται για το υποκείμενο νόσημά του αλλά και για την ΠΑΥ. Ο προγραμματισμός παρακολούθησης στο ειδικό κέντρο πρέπει να τηρείται σύμφωνα με την εκτίμηση των ειδικών ιατρών για ΠΑΥ, ενώ ο θεράποντας για την υποκείμενη νόσο ιατρός πρέπει να συστήσει έκτακτο έλεγχο σε περίπτωση επιδείνωσης συμπτωμάτων ή κλινικών σημείων.

ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ


Επικοινωνήστε με την Ιατρό.

demerouti-footer-logo-white

Η σημασία της κλινικής καρδιολογίας, δηλαδή της διαδικασίας της κλινικής εξέτασης, της σωστής λήψης του ιατρικού ιστορικού και της εφαρμογής της ενδεδειγμένης θεραπευτικής επιλογής για τον κάθε άνθρωπο που πάσχει από καρδιολογικό πρόβλημα, είναι τεράστια. Η ιατρός, χρησιμοποιώντας στο ιατρείο της τεχνολογία αιχμής, παρέχει υψηλού επιπέδου εξατομικευμένες υπηρεσίες, έχοντας παράλληλα ως οδηγό την πλήρη ενημέρωσή της για τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στην καρδιολογία σε όλα τα επίπεδα (διαγνωστικό, τεχνολογία, θεραπεία επεμβατική ή μη επεμβατική), μέσα από την επιστημονική της ενεργό δραστηριότητα και την παράλληλη συνεργασία της με το πλέον εξειδικευμένο καρδιολογικό νοσοκομείο στην Ελλάδα.

Copyright ©️ 2022 ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΝΤ. ΔΕΜΕΡΟΥΤΗ · ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ | Created by FCNet