Προληπτική Ιατρική & Παθήσεις: Καρδιολογικές Εξετάσεις

ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ


Το Σπινθηρογράφημα Μυοκαρδίου είναι μία απεικονιστική εξέταση που χρησιμοποιείται στη διάγνωση και παρακολούθηση της στεφανιαίας νόσου. Η πληροφορία που λαμβάνουμε από την εξέταση αυτή είναι αν το μυοκάρδιο αιματώνεται επαρκώς σε όλα τα τμήματά του.

Η στεφανιαία νόσος χαρακτηρίζεται από τη στένωση των στεφανιαίων αρτηριών.

Όταν υπάρχει στένωση σε αγγείο που αιματώνει την καρδιά (στεφανιαίο αγγείο), παρεμποδίζεται η ροή αίματος στον μυ της καρδιάς. Το σπινθηρογράφημα αναδεικνύει λοιπόν το τμήμα ή τμήματα που δεν λαμβάνουν επαρκώς αίμα (στενωμένη αρτηρία) ή καθόλου στην περίπτωση που ένα αγγείο έχει κλείσει τελείως (έμφραγμα).


Η εξέταση διενεργείται σε δύο τμήματα μεταξύ των οποίων υπάρχει αναμονή. Απεικονίζει λοιπόν την αιμάτωση της καρδιάς σε δύο φάσεις: κατά τη διάρκεια της κόπωσης και σε ηρεμία. Κατά την αναμονή για τη δεύτερη φάση, ο εξεταζόμενος περιμένει στο εργαστήριο σε σαλόνι μαζί με τους υπόλοιπους που υποβάλλονται στην ίδια εξέταση, συνομιλώντας, βλέποντας τηλεόραση ή διαβάζοντας περιοδικά, ανάλογα με τις παροχές του κάθε εργαστηρίου.

Στην πρώτη φάση λοιπόν, κατά το Σπινθηρογράφημα Μυοκαρδίου ο ασθενής υποβάλλεται σε φυσική δοκιμασία κόπωσης (άσκηση) ή σε φαρμακευτική δοκιμασία κόπωσης (χορηγείται φάρμακο καρδιολογικό που «κουράζει την καρδιά»). Στο μέγιστο της κόπωσης χορηγείται ενδοφλεβίως ένα ραδιοφάρμακο. Ακολουθεί η απεικόνιση της αιμάτωσης του καρδιακού μυός. Η απεικόνιση επαναλαμβάνεται λίγες ώρες αργότερα (2-3 ώρες) με τον ασθενή σε ηρεμία και οι δύο σπινθηρογραφικές εικόνες από τις δύο φάσεις της εξέτασης, συγκρίνονται. Αν το σπινθηρογράφημα δείξει μειωμένη αιμάτωση σε ένα τμήμα του μυοκαρδίου κατά την κόπωση, που όμως βελτιώνεται στην ηρεμία, αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ισχαιμία. Αν υπάρχει ένα έλλειμμα αιμάτωσης τόσο στην κόπωση όσο και στην ηρεμία, αυτό συνήθως είναι ενδεικτικό μόνιμης βλάβης στην αιμάτωση μυοκαρδίου, μετά από έμφραγμα. Σε κάποια εργαστήρια, αν η πρώτη φάση προκύψει φυσιολογική, δεν υποβάλλονται οι εξεταζόμενοι στη δεύτερη φάση.

Η εξέταση λοιπόν απαιτεί απλά φλεβοκέντηση και κόπωση σε κυλιόμενο τάπητα ή ενδοφλέβια χορήγηση φαρμάκου που «κουράζει» την καρδιά. Οι ασθενείς, ανάλογα με την λαμβάνουσα φαρμακευτική αγωγή, χρειάζεται να την τροποποιήσουν για 2-3 μέρες πριν την εξέταση. Οι οδηγίες αυτές δίνονται από τον ιατρό ανάλογα με τον κάθε ασθενή ξεχωριστά.

Έχει ιδιαίτερη σημασία, τέλος, να γίνεται η εξέταση σε αξιόπιστα κέντρα! Ο καρδιολόγος θα αξιολογήσει την παρουσία ή την πορεία της στεφανιαίας νόσου και είναι απαραίτητο η εξέταση να έχει γίνει σε αξιόπιστο μηχάνημα, με τη σωστή δόση φαρμάκου, την ολοκληρωμένη δοκιμασία κόπωσης (σε όσους υποβάλλονται σε αυτήν) και φυσικά να ερμηνευτεί σωστά η εξέταση από πυρηνικό ιατρό.

Οδηγίες προστασίας για τους εξεταζόμενους που θα υποβληθούν σε σπινθηρογράφημα με τεχνήτιο

1. Ο θηλασμός θα πρέπει να διακόπτεται για 24 ώρες μετά την εξέταση σε περίπτωση γαλουχίας (αν πρόκειται για σπινθηρογράφημα θυρεοειδούς απαιτείται η διακοπή θηλασμού για 48 ώρες).
2. Να αποφεύγεται η άμεση επαφή με έγκυες γυναίκες και μικρά παιδιά για διάστημα τουλάχιστον 48 ωρών.
3. Θα πρέπει να διατηρείται απόσταση τουλάχιστον 2 μέτρων από τους συγκατοίκους για το ίδιο χρονικό διάστημα.
4. Να αποφεύγεται ο ύπνος στο ίδιο κρεβάτι και οι σεξουαλικές επαφές για 48 ώρες.
5. Συνιστάται συχνή λήψη υγρών καθώς επιτυγχάνει την ταχύτερη αποβολή του Τεχνητίου από τον οργανισμό

ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ


Επικοινωνήστε με την Ιατρό.

demerouti-footer-logo-white

Η σημασία της κλινικής καρδιολογίας, δηλαδή της διαδικασίας της κλινικής εξέτασης, της σωστής λήψης του ιατρικού ιστορικού και της εφαρμογής της ενδεδειγμένης θεραπευτικής επιλογής για τον κάθε άνθρωπο που πάσχει από καρδιολογικό πρόβλημα, είναι τεράστια. Η ιατρός, χρησιμοποιώντας στο ιατρείο της τεχνολογία αιχμής, παρέχει υψηλού επιπέδου εξατομικευμένες υπηρεσίες, έχοντας παράλληλα ως οδηγό την πλήρη ενημέρωσή της για τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στην καρδιολογία σε όλα τα επίπεδα (διαγνωστικό, τεχνολογία, θεραπεία επεμβατική ή μη επεμβατική), μέσα από την επιστημονική της ενεργό δραστηριότητα και την παράλληλη συνεργασία της με το πλέον εξειδικευμένο καρδιολογικό νοσοκομείο στην Ελλάδα.

Copyright ©️ 2022 ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΝΤ. ΔΕΜΕΡΟΥΤΗ · ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ | Created by FCNet