Προληπτική Ιατρική & Παθήσεις: Καρδιολογικές Εξετάσεις

ΣΗΜΑΣΙΑ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ


Η πρόοδος της επιστήμης και ιδιαίτερα της ιατρικής είναι τεράστια. Στην καρδιολογία, η χρήση της τεχνολογίας βοηθάει στην αξιόπιστη διάγνωση των καρδιαγγειακών παθήσεων αλλά και στην αντιμετώπισή τους. Η σημασία,όμως, τη ς κλινικής καρδιολογίας, δηλαδή της διαδικασίας της κλινικής εξέτασης, της σωστής λήψης του ιατρικού ιστορικού και της εφαρμογής της ενδεδειγμένης θεραπευτικής επιλογής για τον κάθε άνθρωπο που πάσχει από καρδιολογικό πρόβλημα, είναι τεράστια.

Στο ιατρείο μας, η ιατρός δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα σε όλα τα ανωτέρω και φυσικά στην γρήγορη επίλυση του εκάστοτε προβλήματος, μέσω της σωστής διάγνωσης και της έγκαιρης θεραπευτικής επιλογής, με στόχο πάντα την υγεία του συνανθρώπου μας. Ο μοναδικός στόχος μας στην άσκηση του λειτουργήματος της ιατρικής είναι η καλύτερη δυνατή διαχείριση των καρδιαγγειακών νοσημάτων, με βάση πάντα την εξατομίκευση της αντιμετώπισής τους καθώς ο κάθε οργανισμός είναι μοναδικός.

Ιδιαίτερη βέβαια σημασία έχει η πρόληψη, η διαδικασία εκείνη η οποία στηρίζεται στην αναγνώριση των παραγόντων κινδύνου (παθήσεων) για καρδιαγγειακά προβλήματα και την αντιμετώπισή τους πριν την δημιουργία και εγκατάσταση προβλημάτων στην καρδιά.

Καθοριστικό ρόλο έχει η σωστή ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης, των διαταραχών της χοληστερόλης, της διενέργειας εξετάσεων που αναδεικνύουν υπόβαθρο για καρδιακά προβλήματα, ο τακτικός έλεγχος των ασθενών που είναι υψηλού κινδύνου και φυσικά η σωστή παρακολούθηση ασθενών μας με κάθε φύσεως καρδιακά νοσήματα ή και πνευμονολογικά όπως η πνευμονική υπέρταση.

Στα πλαίσια της πρόληψης και αντιμετώπισης των καρδιακών νοσημάτων, δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στην σωστή επικοινωνία με τον ασθενή μας, την προώθηση σε αυτόν μηνυμάτων σημαντικών όπως της διακοπής του καπνίσματος, της εδραίωσης υγιεινό-διαιτητικών συμπεριφορών δηλαδή σωστής διατροφής και ικανοποιητικής άσκησης-σωματικής δραστηριότητας, την αποφυγή αλκοόλ και του στρες.

Σε όλα αυτά, οδηγός είναι η πλήρης ενημέρωση της ιατρού για τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στην καρδιολογία σε όλα τα επίπεδα (διαγνωστικό, τεχνολογία, θεραπεία επεμβατική ή μη επεμβατική), μέσα από την επιστημονική της ενεργό δραστηριότητα και την παράλληλη συνεργασία της με το πλέον εξειδικευμένο καρδιολογικό νοσοκομείο στην Ελλάδα.

Με στόχο την ψυχική και σωματική υγεία των ασθενών μας και με εφόδιο την σωστή αξιοποίηση της γνώσης και απαραιτήτως την φώτιση (γιατί ο ιατρός δεν είναι Θεός), προσδοκούμε το καλύτερο για τον συνάνθρωπό μας.

ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ


Επικοινωνήστε με την Ιατρό.

demerouti-footer-logo-white

Η σημασία της κλινικής καρδιολογίας, δηλαδή της διαδικασίας της κλινικής εξέτασης, της σωστής λήψης του ιατρικού ιστορικού και της εφαρμογής της ενδεδειγμένης θεραπευτικής επιλογής για τον κάθε άνθρωπο που πάσχει από καρδιολογικό πρόβλημα, είναι τεράστια. Η ιατρός, χρησιμοποιώντας στο ιατρείο της τεχνολογία αιχμής, παρέχει υψηλού επιπέδου εξατομικευμένες υπηρεσίες, έχοντας παράλληλα ως οδηγό την πλήρη ενημέρωσή της για τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στην καρδιολογία σε όλα τα επίπεδα (διαγνωστικό, τεχνολογία, θεραπεία επεμβατική ή μη επεμβατική), μέσα από την επιστημονική της ενεργό δραστηριότητα και την παράλληλη συνεργασία της με το πλέον εξειδικευμένο καρδιολογικό νοσοκομείο στην Ελλάδα.

Copyright ©️ 2022 ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΝΤ. ΔΕΜΕΡΟΥΤΗ · ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ | Created by FCNet