Προληπτική Ιατρική & Παθήσεις: Καρδιολογικές Εξετάσεις

HOLTER ΡΥΘΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ


To Χόλτερ Ρυθμού Ηλεκτροκαρδιογραφήματος είναι μια εξέταση που εφαρμόζεται σε εξεταζόμενους με διαγνωσμένες ή μη αρρυθμίες. Επιπλέον, διενεργείται σε ασθενείς με ιστορικό εγκεφαλικού επεισοδίου ή συγκοπής / λιποθυμικών επεισοδίων με στόχο την εύρεση πιθανών αρρυθμιών ως αίτιο αυτών. Το Χόλτερ καταγράφει ηλεκτροκαρδιογράφημα όλο το χρονικό διάστημα που θα οριστεί από τον ιατρό. Αυτό δίνει τη δυνατότητα να ανιχνευτούν αρρυθμίες (διαταραχές ρυθμού) που δεν μπορούν να φανούν με το απλό ηλεκτροκαρδιογράφημα, το οποίο βγαίνει σε λίγα δευτερόλεπτα μόνο στο ιατρείο κατά την εξέταση του ασθενή.

Πρόκειται για ένα μικρό μηχάνημα που λειτουργεί με μπαταρία, το οποίο είναι προσαρμοσμένο σε μια ζώνη που φορά ο εξεταζόμενος και συνδέεται με καλώδια στον θώρακα του εξεταζομένου τα οποία παραμένουν για 24 ώρες ή για όσο κρίνει σκόπιμο ο ιατρός. Το τοποθετεί ο ιατρός, λοιπόν, στο ιατρείο του, ο εξεταζόμενος πηγαίνει στο σπίτι του και όπου αλλού έχει σκοπό να πάει σαν να έχει μια φυσιολογική μέρα, έχοντας το μηχάνημα επάνω στο σώμα του (το φοράει). Αφού περάσουν οι ώρες που έχουν καθοριστεί, επανέρχεται ο εξεταζόμενος στο ιατρείο, ο ιατρός το αφαιρεί και στη συνέχεια το ελέγχει χρησιμοποιώντας πρόγραμμα που έχει στον υπολογιστή του. Η διαδικασία αυτή κρατάει αρκετή ώρα (συνηθέστερα 1-2 ώρες) και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο εξεταζόμενος δεν λαμβάνει την απάντηση της εξέτασης αμέσως.


ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ


Επικοινωνήστε με την Ιατρό.

demerouti-footer-logo-white

Η σημασία της κλινικής καρδιολογίας, δηλαδή της διαδικασίας της κλινικής εξέτασης, της σωστής λήψης του ιατρικού ιστορικού και της εφαρμογής της ενδεδειγμένης θεραπευτικής επιλογής για τον κάθε άνθρωπο που πάσχει από καρδιολογικό πρόβλημα, είναι τεράστια. Η ιατρός, χρησιμοποιώντας στο ιατρείο της τεχνολογία αιχμής, παρέχει υψηλού επιπέδου εξατομικευμένες υπηρεσίες, έχοντας παράλληλα ως οδηγό την πλήρη ενημέρωσή της για τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στην καρδιολογία σε όλα τα επίπεδα (διαγνωστικό, τεχνολογία, θεραπεία επεμβατική ή μη επεμβατική), μέσα από την επιστημονική της ενεργό δραστηριότητα και την παράλληλη συνεργασία της με το πλέον εξειδικευμένο καρδιολογικό νοσοκομείο στην Ελλάδα.

Copyright ©️ 2022 ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΝΤ. ΔΕΜΕΡΟΥΤΗ · ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ | Created by FCNet